SAFE-Classroom-Materiály – český jazyk

O osobních úkolech:
Tyto dokumenty byly vytvořeny a testovány pro použití při prezenční výuce. Skládají se ze stručného nástinu tématu a přesných zadání pro jednotlivé oblasti úkolů.

O matici výsledků učení:
Každá úloha obsahuje tabulkový seznam všech cílů učení a výuky, oslovenou skupinu žáků a také popis technického vybavení/možností realizace, které je třeba využít k předání požadovaného obsahu.

Learning Outcome Matrix

Learning Outcome Matrix

Learning Outcome Matrix

Learning Outcome Matrix

Learning Outcome Matrix